Watch FleadhTV 2019 Live from Drogheda Again

Déardaoin 15ú Lúnasa 2019
Thursday 15th August 2019

Dé hAoine 16ú Lúnasa 2019
Friday 16th August 2019

Dé Sathairn 17ú Lúnasa 2019
Saturday 17th August 2019

Dé Domhnaigh 18ú Lúnasa 2019
Sunday 18th August 2019

join us - be social

Follow us on Youtube


Follow us on Facebook
Follow us on Twitter
Our Podcast


IFTA Award winning FleadhTV is a live Music and Entertainment series. Broadcast live on TG4 from Fleadh Cheoil na hÉireann, it features performances from the biggest names in traditional Irish and folk music as well as showcasing the journey of Ireland’s rising stars. Our live broadcasts have become one of TG4’s flagship programmes of the year! FleadhTV consists of four 3 hour live broadcasts direct from the Fleadh, being held in Mullingar, Co Westmeath in 2020, Thursday 6th - Sunday 9th August, from 20:30 - 23:30 nightly. With four stages showcasing Irish musical royalty viewers are treated to the crème de la crème of talent. With our Main Stage headliners, Acoustic Stage showcasing intimate and exclusive performances, Music at the Crossroads and the craic & ceol on the street viewers are brought into the very heart of the Fleadh. FleadhTV isn’t just another music TV show! Available over multiple platforms, around the world on tg4.tv and fleadhcheoil.ie, FleadhTV has shown how multiscreen viewing captures and communes with a wide and varied audience enticing all demographics to engage. FleadhTV’'s social media output is second to none - creating our fifth stage. By creating original, entertaining and explosive content, audiences are drawn in and engaged online. With musical encores on Facebook Live, bonus content, backstage interviews, new songs, and behind the scenes action you can engage with us across all platforms. During Fleadh week in 2019, 2.1 million video views alone were logged on FleadhTV’s own social networks. This is the very social Fleadh!
Is sraith beo ceoil agus siamsaíochta é FleadhTV a bhuaigh duaiseanna IFTA. Craolfar beo ar TG4 ó Fleadh Cheoil na hÉireann, agus tá léirithe ann ó na hainmneacha is mó i gceol traidisiúnta agus ceol tíre na hÉireann chomh maith le léiriúcháin ar thuras an ghluain le teacht. Tá ceithre chraoladh beo 3 uair an chloig díreach as an bhFleadh i bhFleadhTV, atá ar siúl i Muileann gCearr, Co na hIarmhí I 2020, Déardaoin 6ú - Dé Domhnaigh 9ú Lúnasa, ó 20:30 - 23:30 gach oíche. Le ceithre stáitse á dtaispeáint, cuirfear an talainn is fearr ar fáil don lucht féachana. Le ár Príomstáitse lán le réaltaí an dtradisiún, an Stáitse Acoustic le léirithe eisiacha, Ceol ag an gCrosbhóthar agus an craic & ceol ar an tsráid tabharfar an lucht féáchana isteach chuig gcroílár an Fhleadh. Ní seó ghnách teilifíse é FleadhTV! Ar fáil ar ardáin iomadúla, ar fud an domhain ar tg4.tv agus fleadhcheoil.ie, meallan FleadhTV lucht féachana ilghnéitheach, leathan agus éagsúil, ag tarraingt gach déimeagrafaic chun páirt a ghlacadh. Le meáin shóisialta beomhar & bríomhar- cruthaímid ár gcúigiú stáitse. Trí ábhar bunaidh, siamsúil agus pléascach a chruthú, tarraingítear isteach an lucht féachana a chruthaíonn pobal bríomhar ar líne . Le ceolchoirmeacha ar Facebook Live, ábhar bónais, agallamh cúlstáitse, amhráin nua, agus radharc taobh thiar de na ceamaraí is féidir leat dul i dteagmháil linn ar gach ardán. Le linn Sheachtain na Fleidhe in 2019, logáladh 2.1 milliún amharc físe ina n-aonar ar líonraí sóisialta FleadhTV féin. Is é seo an Fhleadh an- shóisialta!